Palivové produkty

Vraťme se do přírody - palivové produkty

Trvalý a udržitelný růst

Rozšiřování ekologického povědomí uvnitř společnosti je už několik let stálým fenoménem. Mnohem více, než pouhý přechodný trend, se témata environmentální udržitelnosti již stala součástí kultury průměrného spotřebitele.

Příspěvek k tomu je jistě způsoben změněným ekonomickým scénářem, v němž jsou nabízeny obnovitelné energie, jako je palivové dřevo, jako ekonomicky proveditelné a racionální řešení, zejména v rodinném kontextu.

Sociální a ekonomická transformace, na kterou ekologické povědomí skupiny Florian reaguje prostřednictvím Flo.it s novou řadou palivových produktů, se pohybuje mezi klasickým palivovým dřevem na paletách a velkými maloobchodními produkty, jako jsou Briketts a Sticks, až po odpady pro elektrárny z biomasy.

Flo.it implementuje cíl Florian Group pro ekologickou udržitelnost opětovným uvedením odpadu do výrobního cyklu, zpětné získávání energie a omezení ekologických dopadů z jednotlivých pracovních činností.


Sídlo společnosti

Dr. E. Beneše 966
277 11 NERATOVICE

+420 724 519 517

+420 608 372 372

+420 773 517 917